Velkommen til Roven Velforening

På Roven har vi en tradisjonsrik og aktiv velforening stiftet 26.11.1953.
Roven Vel arbeider for et trivelig og trygt lokalmiljø, og har tilbud til unge som gamle. Vi deltar aktivt i samfunnsdebatten og har en åpen dialog med kommunen.  Grendehuset ligger i Gamle Roven veg 141 på Roven. 

Vi håper på flere medlemmer for et bedre samhold i lokalmiljøet. Meld deg inn i dag.


Siste nytt og annet aktuelt:

Det er årsmøte i Roven vel onsdag 27. februar kl. 19.00 på Grendehuset.  Sakslista er åpning, valg av ordstyrer og referent, årsberetning, regnskap for 2018, budsjettforslag 2019, innkomne forslag og valg.  Alle medlemmer i vellet er velkomne og det blir enkel servering.  Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 10. februar. 

Årsberetninga for 2017 finner du her:

Det var nødvendig med nye og oppdaterte vedtekter og de kan du lese her:

Valgkomiteen er Kristin Lundby og Marianne Lund.  Revisorer er Bjørn Gausen og Gunnar Vangen. 

Leder Mari Holth treffes på tlf. 470 69 285. 

Rovenpostens redaktør og ansvarlig for vellets hjemmeside er Bente Arnesen (e-post: roving@online.no ) .

Har du spørsmål om utleie av Grendehuset i Gamle Rovenvei, ring tlf. 923 00 130, mellom kl 1700-2100.  E-post utleie.rovengrendehus@gmail.com.   Medlemmer har billigere leie.  Se prisliste og kalender i menyen til venstre.

Barneparken på Grendehuset er nå totalrenovert og egner seg fint til barneselskaper.

Annen informasjon:

Dugnadsgjengen består av mange, men det er stadig plass til flere.  Vil du være med og bidra til et veldrevet grendehus og en hyggelig velforening, ta kontakt med lederen i så fall. 

Ramstadskogen velforening, som er en av flere mindre velforeninger på Roven (og Roven velforenings område) har tatt initiativet til å oppgradere Dulpmyra.  Dulpmyra er Roven idrettsforenings gamle idrettsplass fra 1932 og ligger innerst Langseth og Åserud, like ved Ramstadskogen barnehage.  Om sommeren er det fotball og leik på banen, om vinteren er det skøyteis så sant det er kaldt nok.  Kan du hjelpe til med noe så ta kontakt med Hege på tlf. 466 68 077.  Dulpemyra har egen facebook-side.

Oppgi vellets organisasjonsnummer 971 265 337 når du kjøper tippe- eller lottokupong.  Da er du med og gir grasrotandelen til vellet, og det koster deg ingenting.  I 2014 fikk vellet kr 5 700,-.  Alle monner drar, og alle beløp kommer til nytte. 

Roven velforening har egen facebook-side, hvor det blir lagt ut aktuelle nyheter fra Roven og det som folk vil legge ut. 

Sykehjemsbussen kjører over Roven hver onsdag formiddag.  Ring til Eivind på tlf. 906 92 108 eller Rolf tlf. 958 01 829 seinest dagen før om du vil være med en tur til Fetsund for å handle.  Bussen kjører deg hjem også, og turen koster kr 80 (eller kr 100) til sammen.  Det kan være forandringer på ruta, så ring i god tid for sikkerhets skyld. 


Faste innslag:

Grendetreff

I 2019 er det grendetreff følgende torsdager, alle dager kl. 10.30:   21. februar, 11. april, 23. mai, 13. juni, 19. september, 24. oktober, 21. november og 12. desember.  Alle som bor på Roven eller har tilknytning på annet vis, er velkomne!  Det er kaffe og hyggelig prat.    

Syklubb

Siste torsdag i hver måned er det Syklubb på Grendehuset fra kl. 11.30-14.   Alle er velkomne, og ring enten til Ragnhild Kjustad eller Sissel Borud for å få vite mer.

Seniordans

Det er Seniordans på Grendehuset hver onsdag fra kl. 10.30 - 12.30.   Kontaktperson er Jorunn Emmaus, tlf. 908 95 428. 

Linedans

Linedans er mandager kl. 18.00 – 20.00,  Kontaktperson er Jorunn Emmaus, tlf. 908 95 428. 

Fet fotoklubb

Fet fotoklubb leier lokalet på Grendehuset den første tirsdagen i hver måned.  Kontakt Stein Skrimstad på tlf. 905 22 728 om du er interessert, eller bare stikk innom.


Tidligere aktiviteter:

Før jul 2018 var det tenning av juletre på Grendehuset.