MEDLEMSKAP

Det er mange gode grunner til å bli medlem av Roven Velforening. Vi jobber for et trivelig og trygt lokalmiljø, og har tilbud til unge som gamle. I tillegg deltar velforeningen aktivt i samfunnsdebatten og har en åpen dialog med kommunen.  Alle som bor på Roven er velkomne som medlemmer! 

STØTT OPP OM VELLET OG DU BIDRAR TIL AT VI KAN IVARETA VELLETS AKTIVITETER:

Noen av våre aktiviteter er:

- Drift av grendehus med egne aktiviteter som syklubb, seniordans, linedans, basar og månedlige grendetreff.
- Drift og vedlikehold av anlegg som lekeplass med fotballmål om sommeren.
- Utleie av Grendehuset.
- Vedlikehold av Grendehuset
- Arbeide for økt trafikksikkerhet i nærmiljøet
- Utgivelse av Roven-posten

Medlemskap i Roven Velforening koster for tiden kr 175,- for enslige, og kr 300,- for et familiemedlemskap.

For og bli medlem kan du betale inn til konto nr 1275.60.32664.

Husk og opplyse om navn og adresse ved betaling.
Eventuelt kan du kontakte Rovenposten på e-post roving@online.no for å få tilsendt giro. 

VELKOMMEN SOM MEDLEM AV ROVEN VELFORENING