Fra og med årsmøtet februar 2023:

 

Leder:                                    Torun Skrimstad

Nestleder og driftsansvarlig:         Jan Erik Tofsrud

Øvrige styremedlemmer:

Espen Nordhagen, Pål Skrimstad, Ingunn Dehli, Thilde Haagenrud, Anne Grethe Sæther (kasserer), Katrine Bøyesen (utleieansvarlig, tiltrer 1. juli). 

.

 

Valgkomiteen består av Kristin Lundby og Linda Arnesen. 

Revisorer: Bjørn Gausen og Gunnar Vangen. 

Ansvarlig for utleie av Grendehuset: Katrine Bøyesen (fra 1. juli, fram til da er det styreleder).

Revisor: Anja Svanstrøm Heide.

Redaktør for Rovenposten og nettansvarlig: Bente Arnesen