Fra og med årsmøtet februar 2023:

 

Leder:                                    Torun Skrimstad

Nestleder og driftsansvarlig:         Jan Erik Tofsrud

Øvrige styremedlemmer:

Espen Nordhagen, Pål Skrimstad, Ingunn Dehli, Thilde Haagenrud og Anne Grethe Sæther. 

.

Revisor: Anja Svanstrøm Heide. 

Redaktør for Rovenposten og nettansvarlig: Bente Arnesen